Antalya Protestan Kilisesi

Değerli ziyaretçimiz, Antalya Kilisesi web sitemize hoşgeldiniz. Öncelikle Kilisemizin kapılarının tüm ziyaretçileremize açık olduğunu belirterek başlamak istiyoruz. Pazar ibadetlerimize katılmak isterseniz, ya da bizimle paylaşmak istediğiniz sorularınız olursa aşağıdaki link aracılığıyla iletişim ve adres bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Bununla beraber pazar günü müsait olmayanlar misafirlerimizle, hafta içi kahve içmek ve sohpet etmek için bir araya gelmek bizler için bir zevk olacaktır.

Kilise Nedir? Kilise her şeyi oluşturan Mesih’in doluluğu ve bedenidir. Bu beden Rab İsa Mesih’i kurtarıcısı olarak kabul edip, ona iman eden tüm seçilmişlerden oluşur. Kilisenin başı Mesih İsa’dır. Kilise, Tanrı’nın ev halkından oluşur. Kilise’de Hristiyanlar beraber olarak Rab’be tapınırlar. Günahlarını Tanrı’nın önüne getirir ve Tanrı’dan af dilerler. Tanrı’nın imanlıların suçlarını İsa Mesih’in çarmıhtaki işi aracılığıyla affetmesinden dolayı O’na şükrederler. Tüm imanlılar birbirleriyle iletişim kurar, ve paydaşlıkta sevgi bağı oluştururlar. Birbirleri için dua ederler. Malesef birçok kişi kilise denildiğinde bunun binayı nitelediğini düşünür. Bir yere kadar bu düşüncenin doğruluk payı vardır. Ama asıl anlamı bina değildir. Kilise, İsa’ya iman eden insanların oluşturduğu topluluğa verilen addır. Yani birbirleriyle ruhsal paydaşlığı olan, bir araya gelip Kutsal Kitap üzerinde derin derin düşünen, birlikte ezgiler söyleyen, birbirini sevip sayan ve zor günlerinde destek olan büyük bir iman ailesine verilen addır. Bu büyük iman ailesi tıpkı bir beden gibidir, kimse kimseden daha önemli ya da önemsiz değildir. Herkesin birbiriyle paylaşacak bir şeyi vardır; kimi zaman bir sorun, kimi zaman sevinçli bir haber ya da paylaşacak bir ayet, kimi zaman da İsa’nın verdiği sınırsız sevgi. Kilise, İsa’ya yüceltme isteğiyle yanıp tutuşan kişilerin oluşturduğu canlı bir topluluktur, mimarisi harika binalar değil!

İsa Mesih’in çarmıhta ölümünü, bir kurban olarak kabul eden ve O’nu Rab’bi ve Kurtarıcısı olarak kabul edip, Kutsal Kitap’ın Tanrı Sözü olduğuna iman eden kişilere Hristiyan denir. Hristiyanlar, kendisini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta açıklamış olan Tek Tanrı’ya inanır, iman ederler. Tüm insanların günahlı olduklarına ve günahın cezasının ölüm olduğuna inanırlar. Böylece adil olan Tanrı’nın karşısındaki yargıdan hiç kimse suçsuz çıkamaz. Fakat buna karşılık, İsa Mesih‘in insanların çekmesi gereken cezayı kendi yüklendiğine inanırlar. Bu cezanın çarmıhtaki ölümü ile gerçekleştiğine inanırlar. Hristiyanlar için İsa yalnızca bir peygamber değildir. Kutsal Yazıların öğrettiği üzere İsa Mesih Tanrı’nın beden almış Sözü ve Özüdür. Antalya Kilise

Hristiyanlık hakkında detaylı araştırmalarınız için Antalya Kilise hizmeti olan HristiyanWeb.com adresine göz atabilirsiniz.

Speak Your Mind

*