Ana sayfa slayt 2

Ana Sayfa slayt 3

KİMİZ

Amacımız
Antalya Protestan Kilisesi’nin amacı Tanrı’ya tapınmak, O’nun halkını ruhsal açıdan eğitmek, Kurtuluş Müjdesini iman etmeyenlere açıklamak ve inancımızı Kutsal Yazılara göre savunmaktır. Kilisemiz Türkçe konuşan Mesih İnanlılarına olduğu gibi, ibadetimizi izlemek isteyen tüm halkada açıktır.

Yetkimiz 
Antalya Protestan Kilisesi iman ve uygulamalar konusunda Kutsal Kitap’ı kendisine rehber alan ve onun gerçeklerine ve öğretilerine önem veren bir kilisedir. Rabbimiz İsa Mesih’in Kilise’nin başı olduğuna (Efesliler 5:23) ve bu kilisenin işlerinin Kutsal Kitap’a göre seçilip atanan ihtiyarlar tarafından yönlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Antalya Protestan Kilisesi’nin ihtiyarları her zaman Kutsal Kitap’ın yetkisi altındadır.

Antalya Protestan Kilisesi inanç yönünden bizimle aynı görüşte olan diğer kiliselerle, ortak ilgi alanlarında ve konularda işbirliği yapabilir. Antalya Protestan Kilisesi, bazı özel durumlarda belirli kiliselerden yardım ve öneri alabilir. Antalya Protestan Kilisesi’nin dışındaki hiçbir kilisenin, kiliseler birliğinin, temsilciler kurulunun veya mezhep birliğinin kararları Antalya Protestan Kilisesi’ni bağlayıcı değildir.

Antalya Protestan Kilisesi’ni bağlayıcı olan T.C. kanunları ve Kutsal Kitap’tır.

İnancımızın Temeli 
İnanç, düzen ve ahlak konularındaki tek yetki Kutsal Kitaptır. Antalya Protestan Kilisesi’nin İnanç Açıklaması Kutsal Kitap’ın öğretisine göre hazırlanmıştır ve Kutsal Kitap’ın üzerinde tutulamaz. APK İnanç Açıklaması kilisemizin temel aldığı Kutsal Kitap’taki gerçekleri öğretmektedir ve bu inanç açıklaması inancımızın özeti şeklindedir. Tartışmalı durumlarda, inancımızı teyit etmek ve ruhsal doğruluğu öğretmek için bize yardımcı olur.

Anasayfa Slayt 1

Tanrı sözünü okumak ve hakkında daha fazla öğrenmek istiyorsanız. Bu linkte Tanrı’nın Sözü, Kutsal Kitap‘a ulaşabilirsiniz.

Kutsal Kitap’ın son 27 bölümünü oluşturan ücretsiz İncil istiyorum diyorsanız o zaman bu LINK‘te onun için…

İsa Mesih Kimdir?

İsa Mesih’in çarmıhta ölümünü, bir kurban olarak kabul eden ve O’nu Rab’bi ve Kurtarıcısı olarak kabul edip, Kutsal Kitap’ın (Tevrat, Zebur ve İncil’in) Tanrı Sözü olduğuna iman eden kişilere Hristiyan denir. Hristiyanlar, kendisini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta açıklamış olan Tek Tanrı’ya inanır, iman ederler. Tüm insanların günahlı olduklarına ve günahın cezasının ölüm olduğuna inanırlar. Böylece adil olan Tanrı’nın karşısındaki yargıdan hiç kimse suçsuz çıkamaz. Fakat buna karşılık, İsa Mesih‘in insanların çekmesi gereken cezayı kendi yüklendiğine inanırlar. Bu cezanın çarmıhtaki ölümü ile gerçekleştiğine inanırlar. Hristiyanlar için İsa yalnızca bir peygamber değildir. Kutsal Yazıların öğrettiği üzere İsa Mesih Tanrı’nın beden almış Sözü ve Özüdür.

Hoş geldiniz!

Hoşgeldiniz
Değerli ziyaretçimiz, web sitemize hoşgeldiniz. Öncelikle Kilisemizin kapılarının tüm ziyaretçileremize açık olduğunu belirterek başlamak istiyorum. Pazar ibadetlerimize katılmak isterseniz, ya da bizimle paylaşmak istediğiniz sorularınız olursa aşağıdaki link aracılığıyla iletişim ve adres bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Bununla beraber pazar günü müsait olmayanlar misafirlerimizle, hafta içi kahve içmek ve sohpet etmek için bir araya gelmek bizler için bir zevk olacaktır. Esen Kalın
Pastör Kerem Koç

Antalya Protestan Kilisesi

Değerli ziyaretçimiz, Antalya Kilisesi web sitemize hoşgeldiniz. Öncelikle Kilisemizin kapılarının tüm ziyaretçileremize açık olduğunu belirterek başlamak istiyoruz. Pazar ibadetlerimize katılmak isterseniz, ya da bizimle paylaşmak istediğiniz sorularınız olursa aşağıdaki link aracılığıyla iletişim ve adres bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Bununla beraber pazar günü müsait olmayanlar misafirlerimizle, hafta içi kahve içmek ve sohpet etmek için bir araya gelmek bizler için bir zevk olacaktır.

Kilise Nedir? Kilise her şeyi oluşturan Mesih’in doluluğu ve bedenidir. Bu beden Rab İsa Mesih’i kurtarıcısı olarak kabul edip, ona iman eden tüm seçilmişlerden oluşur. Kilisenin başı Mesih İsa’dır. Kilise, Tanrı’nın ev halkından oluşur. Kilise’de Hristiyanlar beraber olarak Rab’be tapınırlar. Günahlarını Tanrı’nın önüne getirir ve Tanrı’dan af dilerler. Tanrı’nın imanlıların suçlarını İsa Mesih’in çarmıhtaki işi aracılığıyla affetmesinden dolayı O’na şükrederler. Tüm imanlılar birbirleriyle iletişim kurar, ve paydaşlıkta sevgi bağı oluştururlar. Birbirleri için dua ederler. Malesef birçok kişi kilise denildiğinde bunun binayı nitelediğini düşünür. Bir yere kadar bu düşüncenin doğruluk payı vardır. Ama asıl anlamı bina değildir. Kilise, İsa’ya iman eden insanların oluşturduğu topluluğa verilen addır. Yani birbirleriyle ruhsal paydaşlığı olan, bir araya gelip Kutsal Kitap üzerinde derin derin düşünen, birlikte ezgiler söyleyen, birbirini sevip sayan ve zor günlerinde destek olan büyük bir iman ailesine verilen addır. Bu büyük iman ailesi tıpkı bir beden gibidir, kimse kimseden daha önemli ya da önemsiz değildir. Herkesin birbiriyle paylaşacak bir şeyi vardır; kimi zaman bir sorun, kimi zaman sevinçli bir haber ya da paylaşacak bir ayet, kimi zaman da İsa’nın verdiği sınırsız sevgi. Kilise, İsa’ya yüceltme isteğiyle yanıp tutuşan kişilerin oluşturduğu canlı bir topluluktur, mimarisi harika binalar değil!

İsa Mesih’in çarmıhta ölümünü, bir kurban olarak kabul eden ve O’nu Rab’bi ve Kurtarıcısı olarak kabul edip, Kutsal Kitap’ın Tanrı Sözü olduğuna iman eden kişilere Hristiyan denir. Hristiyanlar, kendisini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta açıklamış olan Tek Tanrı’ya inanır, iman ederler. Tüm insanların günahlı olduklarına ve günahın cezasının ölüm olduğuna inanırlar. Böylece adil olan Tanrı’nın karşısındaki yargıdan hiç kimse suçsuz çıkamaz. Fakat buna karşılık, İsa Mesih‘in insanların çekmesi gereken cezayı kendi yüklendiğine inanırlar. Bu cezanın çarmıhtaki ölümü ile gerçekleştiğine inanırlar. Hristiyanlar için İsa yalnızca bir peygamber değildir. Kutsal Yazıların öğrettiği üzere İsa Mesih Tanrı’nın beden almış Sözü ve Özüdür. Antalya Kilise

Hristiyanlık hakkında detaylı araştırmalarınız için Antalya Kilise hizmeti olan HristiyanWeb.com adresine göz atabilirsiniz.