İsa Mesih Kimdir?

İsa Mesih’in çarmıhta ölümünü, bir kurban olarak kabul eden ve O’nu Rab’bi ve Kurtarıcısı olarak kabul edip, Kutsal Kitap’ın (Tevrat, Zebur ve İncil’in) Tanrı Sözü olduğuna iman eden kişilere Hristiyan denir. Hristiyanlar, kendisini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta açıklamış olan Tek Tanrı’ya inanır, iman ederler. Tüm insanların günahlı olduklarına ve günahın cezasının ölüm olduğuna inanırlar. Böylece adil olan Tanrı’nın karşısındaki yargıdan hiç kimse suçsuz çıkamaz. Fakat buna karşılık, İsa Mesih‘in insanların çekmesi gereken cezayı kendi yüklendiğine inanırlar. Bu cezanın çarmıhtaki ölümü ile gerçekleştiğine inanırlar. Hristiyanlar için İsa yalnızca bir peygamber değildir. Kutsal Yazıların öğrettiği üzere İsa Mesih Tanrı’nın beden almış Sözü ve Özüdür.

Speak Your Mind

*