KİMİZ

Amacımız
Antalya Protestan Kilisesi’nin amacı Tanrı’ya tapınmak, O’nun halkını ruhsal açıdan eğitmek, Kurtuluş Müjdesini iman etmeyenlere açıklamak ve inancımızı Kutsal Yazılara göre savunmaktır. Kilisemiz Türkçe konuşan Mesih İnanlılarına olduğu gibi, ibadetimizi izlemek isteyen tüm halkada açıktır.

Yetkimiz 
Antalya Protestan Kilisesi iman ve uygulamalar konusunda Kutsal Kitap’ı kendisine rehber alan ve onun gerçeklerine ve öğretilerine önem veren bir kilisedir. Rabbimiz İsa Mesih’in Kilise’nin başı olduğuna (Efesliler 5:23) ve bu kilisenin işlerinin Kutsal Kitap’a göre seçilip atanan ihtiyarlar tarafından yönlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Antalya Protestan Kilisesi’nin ihtiyarları her zaman Kutsal Kitap’ın yetkisi altındadır.

Antalya Protestan Kilisesi inanç yönünden bizimle aynı görüşte olan diğer kiliselerle, ortak ilgi alanlarında ve konularda işbirliği yapabilir. Antalya Protestan Kilisesi, bazı özel durumlarda belirli kiliselerden yardım ve öneri alabilir. Antalya Protestan Kilisesi’nin dışındaki hiçbir kilisenin, kiliseler birliğinin, temsilciler kurulunun veya mezhep birliğinin kararları Antalya Protestan Kilisesi’ni bağlayıcı değildir.

Antalya Protestan Kilisesi’ni bağlayıcı olan T.C. kanunları ve Kutsal Kitap’tır.

İnancımızın Temeli 
İnanç, düzen ve ahlak konularındaki tek yetki Kutsal Kitaptır. Antalya Protestan Kilisesi’nin İnanç Açıklaması Kutsal Kitap’ın öğretisine göre hazırlanmıştır ve Kutsal Kitap’ın üzerinde tutulamaz. APK İnanç Açıklaması kilisemizin temel aldığı Kutsal Kitap’taki gerçekleri öğretmektedir ve bu inanç açıklaması inancımızın özeti şeklindedir. Tartışmalı durumlarda, inancımızı teyit etmek ve ruhsal doğruluğu öğretmek için bize yardımcı olur.

Speak Your Mind

*